شنبه ۱۴ مرداد ۰۲

مشاور كنكور

مشاور كنكور

چگونه ساعت مطالعه را زياد كنيم

۳۶ بازديد

چگونه ساعت مطالعه را زياد كنيم

يكي از دغدغه هاي اكثر داوطلبان كنكور، پيدا كردن زمان مطالعه كافي است و شايد مهم ترين سوال آنها اين است كه چگونه مي توان ساعت مطالعه خود را افزايش داد؟ چه روش هايي براي افزايش ساعت مطالعه وجود دارد؟ و چه مقدار ساعت براي مطالعه كافي و مناسب است؟

در جواب به اين سوالات بايد گفت كه هيچ وقت پاسخ دقيق و كاملي براي اين قبيل سوالات وجود ندارد؛ چرا كه ميزان مطالعه هر كس مخصوص به خود اوست و و از آنجاييكه هر كس با ديگري تفاوت دارد نمي توان زمان دقيق و مشخصي براي افراد تعيين كرد. زمان مطالعه مثلا  چهار يا پنج ساعت در روز مي تواند براي كسي كافي و مناسب باشد و باعث موفقيت وي شود اما همين ميزان مطالعه ممكن است براي شخصي ديگر اصلا كافي نباشد.

متاسفانه برخي افراد درگير نوعي رقابت در افزايش ساعت مطالعه مي شوند و احساس مي كنند كه هر چقدر ساعت درس خواندن آنها بيشتر باشد؛ شانس موفقيت آنها بيشتر خواهد بود!

اما .........
مهم نيست چند ساعت درس مي خوانيم مهم اين است كه مفيد بخوانيم. اداي درس خواندن را با درس خواندن اشتباه نگيريم. درس خواندن فرايندي كاملا پويا و متمركز است. رفتن در اتاق تنها و نشستن پشت ميز و ژست درس خواندن داشتن هيچ وقت باعث موفقيت كسي نمي شود.

اما به چه دليل ساعت مطالعه افراد كم است؟
يكي از مهمترين دلايل كمبود ساعت مطالعه نداشتن برنامه ريزي مناسب است. افراد درس مي خوانند ولي بدون نظم و برنامه خاص و صرفا هر درسي كه دم دستشان بود را مي خوانند؛ اين بي نظمي در مطالعه باعث القاي حس تلف شدن وقت شده و در نهايت منجر به كاهش ساعت مطالعه مي شود.
همچنين بعضي افراد در هر روز يك درس خاص مي خوانند و در نتيجه از ادامه دادن درس آن روز خسته مي شوند و ساعت مطالعه آنها افت مي كند.
همچنين بعضي افراد فكر مي كنند كه منابع مطالعاتي اي كه در اختيار دارند كافي نيست و همواره كتاب ها و جزوه هايي وجود دارند كه نخوانده اند و در نتيجه در حين مطالعه احساس تلف شدن وقت دارند و ساعت مطالعه شان كم مي شود.

اما براي افزايش ساعت مطالعه چه بايد كرد؟
يكي از بهترين راه هاي افزايش ساعت مطالعه اين است كه اين افزايش به صورت گام به گام و آرام آرام اتفاق بيفتد. مثلا مي توانيم با خودمان قرار بگذاريم كه بايد به مدت يك ماه هر روز 5 دقيقه به ساعت مطالعه خود اضافه كنيم و به اين ترتيب ذهن ما خيلي آهسته آهسته ورزيده شده و آماده براي مطالعه بيشتر مي شود.

علاوه بر اين از ديگر راه هاي افزايش ساعت مطالعه اين است كه ساعت هاي غير مفيد و خنثي خودمان را كمتر كنيم و از اين طريق به طور خودكار مدت زمان بيشتري براي مطالعه پيدا مي كنيم.

همچنين از ديگر روش هاي افزايش ساعت مطالعه اين است كه ساعت هايي از شبانه روز را كه زمان مناسبي براي درس خواندن ماست و احساس راحتي و بازدهي بيشتري در آن داريم؛ به مطالعه اختصاص دهيم.

همچنين داشتن تنوع درسي در طول روز باعث مي شود كه احساس خستگي به دليل تكراري بودن مطلب به ما دست ندهد و بتوانيم ساعات بيشتري به مطالعه ادامه دهيم.

و اما نكته آخر و مهم تر قبل از هر چيزي...
مهمترين چيزي كه بايد از آن غافل شويم يعني گوشي موبايل !!!! كافيه موقع درس خواندن گوشي را از خودمان دور نگه داريم و ببينيم كه چقدر از زمان مطالعمون مفيد واقع خواهد شد و به راحتي چقدر به ساعات مطالعمان اضافه خواهد شد.